Perdana MPKT A FMIPA UI “Cinta tanah air dalam Persaudaraan Kebangsaan”