Perdana MPKT A FMIPA UI “Cinta tanah air dalam Persaudaraan Kebangsaan”

Perdana MPKT A FMIPA UI “Cinta tanah air dalam Persaudaraan Kebangsaan”